8 calls to
SEQ_FRAC_CHECK

SEQ_FRAC_INIT
SEQ_FRAC_INIT
SEQ_FRAC_INIT
SEQ_FRAC_INIT
SEQ_FRAC_INIT
SEQ_FRAC_SET
SEQ_FRAC_SET
SEQ_FRAC_SET