4 calls from
SEQ_IO_WRITE_AV

SEQ_CDATA_SETPTRS  1
SEQ_COMM_SETPTRS  1
SHR_SYS_ABORT  2