5 calls to
SEQ_COMM_JOINCOMM

SEQ_COMM_INIT
SEQ_COMM_INIT
SEQ_COMM_INIT
SEQ_COMM_INIT
SEQ_COMM_INIT