1 calls to
SHR_STRDATA_BCASTNML

SHR_STRDATA_READNML