5 calls to
SEQ_IO_WOPEN

SEQ_HIST_WRITE
SEQ_HIST_WRITEAVG
SEQ_HIST_WRITEAUX
SEQ_HIST_WRITEAUX
SEQ_REST_WRITE