7 calls to
SHR_NCIO_MOD

SEQ_INFODATA_MOD
SEQ_INFODATA_RESTART
SEQ_TIMEMGR_CLOCKRESTART
SHR_INPUTINFO_MOD
SHR_INPUTINFO_INITSETDEFAULTS
SHR_INPUTINFO_INITRESTREAD
SHR_INPUTINFO_INITRESTWRITE