2 calls to
SEQ_INFODATA_RESTART

SEQ_REST_WRITE
SEQ_INFODATA_INIT