22 calls to
SHR_MPI_MOD

CCSM_DRIVER
SEQ_DIAG_MCT
SEQ_DOMAIN_MCT
SEQ_IO_INIT
SEQ_REST_MOD
SEQ_COMM_MCT
SEQ_INFODATA_BCAST
SEQ_INFODATA_EXCHANGE
SEQ_INFODATA_RESTART
SEQ_TIMEMGR_CLOCKINIT
CLM_MCT_MOD
ICECDF
MCT_MOD
SHR_DMODEL_MOD
SHR_INPUTINFO_INITREAD
SHR_INPUTINFO_INITRPOINTERREAD
SHR_MCT_MOD
SHR_NCIO_DESCRIPREAD
SHR_STRDATA_MOD
SHR_STRDATA_BCASTNML
SHR_STREAM_MOD
SHR_SYS_MOD